صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRBdk1TODVKalEzSmpBbU1DRk5iMlJsYkNZeE5Ea3ZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLXlMJTJmOUNFZDUwclUlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRBdk1TOW9iMjFsSmk4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC03OHpOd3pudzZvdyUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRBdk1TOWpiMjUwWVdOMGRYTW1OQ1l3SmpBaFFYSmpKakF2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1lY3Q0VTM0bzRSayUzZA==/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRBdk1TOWpiMjUwWlc1MFozSnZkWEJzYVhOMEpqTXpKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLSUyZlBrRU40aCUyZkdKdyUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - سردشت كجاست
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
ويــژه ها
Next
 • سهمي از سرنوشت

  در آستانه انتخابات و با توجه به حساسيت فراوان اين حادثه عظيم و در راستاي بصيرت افزاري و ارائه محتواي هاي كاربري و مستند براي راويان و مخاطبان، سايت روايتگر در نظر گرفته بخشي را با نام « سهمي از سرنوشت» در قسمت ويژه نامه ها طرحي ادامه

 • نشريه الكترونيكي شماره 6 منازل الشهداء

  شماره ششم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهدا" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه منازل الشهدا شماره 5

  شماره پنجم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه شماره 4 منازل الشهدا

  شماره چهارم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرارگرفت. ادامه

 • نشريه منازل الشهداء (شماره 3)

  شماره سوم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • اولين ويژه نامه الكترونيكي بين المللي راهيان نور

  ويژه نامه الكترونيكي راهيان نور به سه زبان فارسي،عربي و انگليسي ادامه

 • نشريه شماره 2 منازل الشهدا

Previous
پربازدیدها
صفحه اصلي>راهيان نور>يادمان ها>سردشت
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
3.0 (2)
/2
1393/05/21
بازديد: 34922
درباره سردشت

سردشت كجاست؟

در انتها و جنوب‌غربي استان آذربايجان‌غربي قرار دارد، با پهنه‌اي حدود 5 كياومتر‌مربع و در نزديكي مرز ايران و عراق. سردشت از شمال به شهرستان مهاباد، از غرب به مرز ايران و عراق، از شرق و جنوب به استان كردستان مي‌رسد.
 
مردم سردشت اعتقاد دارند كه آن‌جا زادگاه زرتشت پيامبر است؛ در آن سرزمين، يك قلعه و دژ مستحكم در برابر هجوم دشمن بوده و هنوز ويرانه‌هاي برج و ديوار اين قلعه در سردشت ديده مي‌شود.
اين مكان در جاي بلندي قرار دارد و كوچه‌ها و خيابان‌هايش سرازيري و سربالايي است. كوههاي مرتفع و بلندي اطراف شهر را فرا گرفته و تا ارتفاعات مرزي ايران و عراق مي‌رسد.... سردشت به معناي ابتدا يا آغاز و شروع دشت است، به بيان ديگر، آغاز دشتي است كه تا رود «زاب» ادامه دارد.[1]
تا قبل از پيروزي انقلاب، به سردشت مثل بسياري ديگر از مناطق محروم، توجهي نمي‌شد. با پيروزي انقلاب، نيروهاي جهاد سازندگي آمدند و به رويستاها برق كشيدند، راه‌ها را آسفالت كرده و حمام و مدرسه و درمانگاه ساختند؛ اما ضد‌انقلاب نقشه‌هاي ديگري در سر داشت. كردستان و آذربايجان غربي، آبستن حوادث فراواني بود. از يك‌طرف عوامل شكست‌‌خورده رژيم شاهنشاهي و از سوي‌ديگر مزدوران حقوق‌بگير دولتهاي خارجي و مداخله‌گر به اين دو استان سرازير شدند و ناامني و جنگ و خونريزي شروع شد.
در انتها و جنوب‌غربي استان آذربايجان‌غربي قرار دارد، با پهنه‌اي حدود 5 كياومتر‌مربع و در نزديكي مرز ايران و عراق. سردشت از شمال به شهرستان مهاباد، از غرب به مرز ايران و عراق، از شرق و جنوب به استان كردستان مي‌رسد.
 
از شهرهاي كردنشين استان آذربايجان غربي و مركز شهرستان سردشت است، كه در جنوب غربي اين استان و امتداد جنوبياروميه قرار دارد و با شمال كشور عراق و اقليم فدرال كردستان عراق همسايه‌است. بر پايه سرشماري سال ۱۳۸۵، جمعيت اين شهر برابر با ۴۷٬۱۱۵ نفر بوده‌است. ارتفاع اين شهر از سطح دريا ۱۴۸۰ متر مي‌باشد. مردم اين شهر كردزبان بوده و با كردي سوراني و لهجه (مكرياني) صحبت مي‌كنند. اين شهر و بعضي از آبادي‌هاي اطرافش در جنگ ايران و عراق توسط هواپيماهاي عراق بمباران شيمياييشد. 
 
سردشت در دامنه كوه گرده سور گسترده شده‌است، كوهستانهاي قنديل در شمال غربي سردشت قرار دارند. سردشت از شمال با پيرانشهر، از شرق با مهاباد و بوكان و از جنوب شرق با بانه در استان كردستان همسايه‌است. سردشت از غرب با شهرهاي رانيه و قلعه ديزه و استان اربيل(هولير) و از جنوب با شهر سليمانيه و شهر شارباژير و ماوت در استان سليمانيه همسايه‌است. همچنين سردشت داراي ۱۰۰ كيلومتر مرز با كردستان عراق مي‌باشد. 
 
 


برچسب ها:
مطلب مرتبطی وجود ندارد.

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :