صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/T0M4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtQTBITVRJQzFBeGclM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/T0M4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtcDZnSUNFaElwMEElM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/T0M4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUJnSk9yJTJmNWM1eW8lM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/T0M4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi04MDdLd0lRWEFiayUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - خروج خسارت از جامعه مهدوي عج
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
ويــژه ها
Next
 • سهمي از سرنوشت

  در آستانه انتخابات و با توجه به حساسيت فراوان اين حادثه عظيم و در راستاي بصيرت افزاري و ارائه محتواي هاي كاربري و مستند براي راويان و مخاطبان، سايت روايتگر در نظر گرفته بخشي را با نام « سهمي از سرنوشت» در قسمت ويژه نامه ها طرحي ادامه

 • نشريه الكترونيكي شماره 6 منازل الشهداء

  شماره ششم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهدا" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه منازل الشهدا شماره 5

  شماره پنجم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه شماره 4 منازل الشهدا

  شماره چهارم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرارگرفت. ادامه

 • نشريه منازل الشهداء (شماره 3)

  شماره سوم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • اولين ويژه نامه الكترونيكي بين المللي راهيان نور

  ويژه نامه الكترونيكي راهيان نور به سه زبان فارسي،عربي و انگليسي ادامه

 • نشريه شماره 2 منازل الشهدا

Previous
پربازدیدها
صفحه اصلي>ايثار و شهادت>انقلاب اسلامي>مهدويت
نويسنده:
امتياز به مطلب:
/0
1393/08/18
بازديد: 14208
راه هاي برون رفت از خسارت در جامعه مهدوي

خروج خسارت از جامعه مهدوي (عج)

مقدمه:

هيچ انساني دوست ندارد در وادي خسارت قرار بگيرد.
در قرآن، خداوند قسن ياد كرده كه انسان ها در خسارتند مگر اينكه تلاش براي خروج از خسارت، داشته باشد.
=» والعصر . ان الانسان لفي خسر .

خسارت سه مرتبه دارد:

الف- ضرر كردن و از دست دادن اصل سرمايه
ب - سود نبردن با حفظ سرمايه
ج - سود كم بردن با مقايسه با مواردي كه سود بسيار بردند با همان سرمايه
در جامعه مهدوي (عج) ميزان خسارت به كمترين حد خود مي رسد.

1- ريشه خسارت، غفلت و بازيگوشي است (جدي گرفتن بازي ها و بازي گرفتن جدي ها بزگترين عامل ورود در دايره خسارت همگاني است).

2- اگر انسان غافل باشد و بازي گوش شد از ابتدا تا انتها بازي خواهد كرد، با اشكال مختلف، كه نتيجه اش خسارت است. (فيما افنيت عمري. امام علي(ع) )
اعلموا انما الحيوة الدنيا لعب و لهو و زينة و تفاخر بينكم و تكاثر في الاموال و اولاد (حديد/20)
لعب: كودكي   لهو: نوجواني   زينة: جواني   تفاخر: ميان سالي   تكاثر: پيري

3- تنها راه بيرون آمدن از بازي كه بر تجربه هم ثابت شده، پيدا كردن امر مهم تر از امور ديگر و تذكرات دادن نسبت به آن (تذكر? غفلت) در زندگي است.
مثال بارز: شديدترين دوران بازي، جواني است كه با امر مهمي مثل كنكور همه بازي ها تحت شعاع آن قرار مي گيرد.

4- قرآن مي گويد: اگر حيات اخروي را كه حيات واقعي است، امر مهم تر خود قرار دهيد قطعاً از بازي بيرون مي آييد.
و ما هذا الحيوة الدنيا الا لهو و لعب و ان الذين الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون (عنكبوت/64)

حيات انسان:

الف- دنيا، مرگ دارد.
ب - برزخ، مرگ دارد.
ج - آخرت، مرگ ندارد= حيات واقعي (مي تواند مهمترين امر انسان در حيات دنيوي نيز باشد.)

5- براي ديدن حيات اخروي در همه لحظات زندگي به عينك دو ديد نياز است.

عينك دو ديد:

الف- دوربين
ب - نزديك بين
ج - دو ديد (هم در دنيا، هم در آخرت)

براي ديدن درست حيات اخروي، نقشه جامع و كاملي كه هم دنيا، هم برزخ و هم آخرت را و هم ارتباط آنها را نشان دهد نياز است.(قرآن)
براي پيمودن درست حيات دنيوي، برزخي و اخروي و پيدا كردن سعادت و موفقيت، راهنماي عالم و كامل و جامع نياز است. (انبياء و امامان)

6- تنها نيازهاي دنيوي با نگاه به حيات اخروي به كمك عينك دو ديد و با قرآن و عترت ميسر است.

نيازهاي دنيوي                  نيازهاي اخروي
پوشاك                            عريان- پوشاك
خوراك                           گرسنگي- خوراك
دوست                          دوست- دشمن
مسكن                         بي جايي- مسكن
مركب                              پياده- سواره
اشتغال                       ضرر- با سود و فايده
ازدواج                                  ...
...                                      ...

7- پيدا كردن اين ديد و به عبارتي، تربيت نيازمند 6 رابطه با قرآن و عترت است:

1- رجوع
2- تلاوت
3- تدبر
4- عمل
5- توصيه
6- دفاع

8- باين تربيت، جامعه، مهدوي و آرماني شكل مي گيرد كه در آن اصول زير حاكم است:

الف- خدا محوري
ب - دين محوري و ولايت مداري
ج - نظارت محوري
د - حساب محوري
ه - تربيت محوري
و - عدل و انصاف محوري
ز - خدمت محوري
و ...

9- در اين جامعه حتي مرتبه سوم (نازله) خسارت هم كمياب نمي شود چون رقابت براي بهتر شدن است. (احسن عملاً)

10- در جامعه ي كه با استعانت از قرآن و عترت، مردم عينك دو ديد داشته باشند و دنيا و آخرت را با هم ببينند:

الف- خسارت كمتر
ب - غفلت كمتر
ج - بازيگوشي كمتر
د - صناد كمتر
و - نا امني و بي عدالتي كمتر

كه :

الف- بهره برداري بيشتر
ب - ارزش ها حاكم تر
ج - خدا پر رنگ تر
د - خدمت گزاري بيشتر
و - جديت بيشتر
ه - توجه به آخرت بيشتر

برچسب ها:

ارسال نظر