صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRBdk1TODVKalEzSmpBbU1DRk5iMlJsYkNZeE5Ea3ZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLXlMJTJmOUNFZDUwclUlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRBdk1TOW9iMjFsSmk4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC03OHpOd3pudzZvdyUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRBdk1TOWpiMjUwWVdOMGRYTW1OQ1l3SmpBaFFYSmpKakF2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1lY3Q0VTM0bzRSayUzZA==/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRBdk1TOWpiMjUwWlc1MFozSnZkWEJzYVhOMEpqTXpKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLSUyZlBrRU40aCUyZkdKdyUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - نمونه هايي از مبارزات تاريخي جنبش دانشجويي عليه استكبار
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported

صفحه اصلي>ايثار و شهادت>انقلاب اسلامي>نقش اصناف و گروه ها در انقلاب اسلامي
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1393/06/05
بازديد: 17005
نقش اصناف و گروه ها در انقلاب اسلامي و دفاع مقدس

نمونه هايي از مبارزات تاريخي جنبش دانشجويي عليه استكبار

در كشور ما[جنبش دانشجويي] تاريخ بسيار جالبي دارد. اين را از اين جهت مي‌گويم و رويش تكيه ميكنم كه اين حركت بايد ادامه پيدا كند و اين چيزي نيست كه بتواند متوقف بشود؛ چون كشور در شرائطي است و نظام جمهوري اسلامي، ساخت و ويژگي‌ها و مختصاتي دارد كه حتماً جنبش دانشجوئي در كنارش بايستي حضور داشته باشد. اين جنبش دانشجوئي در كشور ما در تاريخِ ثبت شده و شناخته شده‌ي خود، هميشه ضد استكبار، ضد سلطه، ضد استبداد، ضد اختناق و بشدت عدالتخواه بوده است. اين مميزات جنبش دانشجوئي ما از روز اول است تا امروز. اگر كسي مدعي جنبش دانشجوئي باشد، اما اين مميزات را نداشته باشد، صادق نيست. دست جنبش دانشجوئي نميتواند در دست كساني باشد كه در فلسطين قتل عام ميكنند، در عراق جنايت ميكنند، در افغانستان مردم را از دم تيغ ميگذرانند؛ اين جنبش دانشجوئي نيست. جنبش دانشجوئي خصلت و خاصيتش در كشور ما لااقل اينجور است - شايد در خيلي از كشورهاي ديگر هم باشد - كه ضد استكباري، ضد سلطه، ضد ديكتاتوري و طرفدار عدالت است. شروع اين حركت يا مقطع شناخته شده‌ي اين حركت، همين ۱۶ آذر است.
جالب است توجه كنيد كه ۱۶ آذر در سال ۳۲ كه در آن سه نفر دانشجو به خاك و خون غلتيدند، تقريباً چهار ماه بعد از ۲۸ مرداد اتفاق افتاده؛ يعني بعد از كودتاي ۲۸ مرداد و آن اختناق عجيب - سركوب عجيب همه‌ي نيروها و سكوت همه - ناگهان به وسيله‌ي دانشجويان در دانشگاه تهران يك انفجار در فضا و در محيط به وجود مي‌آيد. چرا؟ چون نيكسون كه آن وقت معاون رئيس جمهور آمريكا بود، آمد ايران. به عنوان اعتراض به آمريكا، به عنوان اعتراض به نيكسون كه عامل كودتاي ۲۸ مرداد بودند، اين دانشجوها در محيط دانشگاه اعتصاب و تظاهرات ميكنند، كه البته با سركوب مواجه ميشوند و سه نفرشان هم كشته ميشوند. حالا ۱۶ آذر در همه‌ي سالها، با اين مختصات بايد شناخته شود. ۱۶ آذر مال دانشجوي ضد نيكسون است، دانشجوي ضد آمريكاست، دانشجوي ضد سلطه است.
بعد، از آن سال تا سال ۴۲ - كه شروع نهضت روحانيت و نهضت ديني و اسلامي در كشور ماست - جنبش دانشجوئي كم و بيش تحركاتي دارد. من يادم است سالهاي ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ و ...، دانشجوها تحركاتي داشتند، منتها بشدت سركوب ميشد و اجازه نميدادند بروز پيدا كند؛ تا نهضت روحانيت در سال ۱۳۴۱ و اوجش در سال ۴۲ شروع شد، كه اينجا باز شما نشانه‌ي جنبش دانشجوئي را مشاهده ميكنيد؛ يعني در تمام پانزده سالي كه بين ۱۳۴۲ است كه شروع نهضت روحانيت باشد، تا ۱۳۵۷ كه پيروزي انقلاب اتفاق افتاد، شما در همه جا و دوشادوش روحانيت و در كنار او، جنبش دانشجوئي را مشاهده ميكنيد. دانشگاه‌هاي كشور، محيطهاي دانشجوئي كشور، مركز تحرك و فعاليت است و يكي از بازوهاي اساسي نهضت در تمام طول اين مدت - كه اين را ما از نزديك هم خودمان شاهد بوديم؛ هم دوستاني كه در كار نهضت و مبارزات بودند و هم همه اين را تجربه كرده‌اند و آزموده‌اند - دانشجويانند. بنابراين، دانشگاه‌ها يك بخش لاينفك از نهضت روحانيت بودند. البته در دانشگاه‌ها جريانهاي الحادي و ضد ديني و ماركسيست و غيره هم بودند، لكن آن حركت غالب، مربوط بود به دانشجوهاي مسلمان. لذا گروه‌هائي كه تشكيل ميشد - گروه‌هاي مبارز - و كارهائي كه انجام ميگرفت مثلاً در زندانها - اين زندانهاي گوناگون در سالهاي مختلف كه ما خودمان تجربه كرديم - در همه جا، دانشجوها هم حضور داشتند؛ يعني روحانيون و دانشجويان عمده‌ي زنداني‌ها را تشكيل ميدادند. همين موجب شد كه ما روحانيون مشهد، علماي مشهد و جمع كثيري از مردم مشهد در سال ۵۷، قبل از پيروزي انقلاب، وقتي ميخواستيم تحصن انجام بدهيم، اين تحصن در مركز دانشگاهي پزشكي امام رضا انجام گرفت؛ يعني مركزيت دانشگاه. در تهران هم تحصنِ علما و روحانيون و انقلابيون و مبارزين براي ورود امام - كه در ورود ايشان تأخير شده بود - در دانشگاه تهران انجام گرفت. اينها نشان‌دهنده‌ي نقش دانشگاه و نقش دانشجوست، تا انقلاب پيروز شد.
بعد از پيروزي انقلاب اين حركت دانشجوئي - جنبش دانشجوئي، حضور دانشجوئي - صحنه‌ي عجيبي است. در همان ماه‌هاي اول، مسئله‌ي تشكيل سپاه پاسداران و حضور فعال دانشجويان در سپاه است و به فاصله‌ي چند ماه، تشكيل جهاد سازندگي به وسيله‌ي خود دانشجوهاست، كه خود دانشجوها جهاد سازندگي را تشكيل دادند و خودشان آن را توسعه دادند؛ خودشان آن را پيش بردند، كه يكي از بركات و افتخارات نظام اسلامي، جهاد سازندگي بود. چند ماه بعد از اين، موج دوم حضور دانشجويان در مواجهه و مقابله‌ي با عناصر مسلحي بود كه دانشگاه را لانه‌ي خودشان كرده بودند، كه اتفاقاً خيلي از آنها غير دانشجو بودند و همين دانشگاه تهران تبديل شده بود به مركز تسليحات و تفنگ و مهمات و نارنجك! آنها اين وسائل را جمع كرده بودند براي اينكه با انقلاب مبارزه كنند. كسي كه توانست اينها را از دانشگاه تهران ازاله كند، خود دانشجوها بودند؛ حركت عظيم دانشجوها كه اينجا هم خودش را نشان داد.
سال ۵۹ با شروع دفاع مقدس، حضور دانشجوها در جبهه است كه نمونه‌هاي مختلفي از آن وجود دارد كه يكي از آنها همين حاج احمد متوسليان و امثال اينها بودند كه بلند شدند رفتند منطقه‌ي غرب در كردستان، در عين غربت - بنده در همان ماه‌هاي اول جنگ، پنج شش ماه بعد از اول جنگ، منطقه‌ي كردستان را از نزديك ديدم؛ گرد غربت آنجا بر سر همه كأنه پاشيده شده بود - و در تنهائي، بي‌سلاحي و با حضور فعال دشمن و بمباران دائمي دشمن، اين مخلص‌ترين نيروها در آنجا كارهاي بزرگي را انجام دادند كه قبل از عمليات فتح‌المبين - عملياتي كه اين سردار بزرگوار و دوستانش انجام دادند - عمليات محمد رسول‌اللَّه (صلّي اللَّه عليه و اله و سلّم) را انجام دادند كه آن، يك نمونه از حضور دانشجويان است. يك نمونه‌ي ديگر دانشجوهائي هستند كه در ماجراي هويزه حضور پيدا كردند كه آن دانشجوها را هم بنده، تصادفاً در همان روزي كه اينها داشتند ميرفتند - روز ۱۴ دي - به طرف منطقه‌ي نبرد و درگيري، ديدم؛ شهيد علم‌الهدي و شهيد قدوسي و ديگران. اين مربوط به سالهاي ۶۰ و ۶۱ است كه البته ادامه پيدا كرد تا آخر جنگ. يعني واقعاً يكي از بخشهاي تأمين كننده‌ي نيروهاي فعال ما در طول دوران هشت سال دفاع مقدس، دانشگاه‌ها بودند. بعد هم كه در همان اوائل دهه‌ي ۶۰، وقتي بازگشائي دانشگاه‌ها انجام شد، جهاد دانشگاهي تشكيل شد كه يكي از نقاط حساس و يكي از مراكز مايه‌ي افتخار، جهاد دانشگاهي است. قبل از اينها هم در سال ۵۸، تسخير لانه‌ي جاسوسي به دست جنبش دانشجوئي است.
حالا دانشجو به حيث دانشجو، عضو جنبش دانشجوئي است. ممكن است آن كسي كه خودش در تسخير لانه‌ي جاسوسي فعال بوده، بعد از مدتي از كار خودش پشيمان شود - كمااينكه ما پشيمان‌شده‌هائي هم داريم! خيلي از كساني كه در جنبش دانشجوئي حضور داشتند، در برهه‌ي ديگري، گرفتاري‌هاي زندگي و انگيزه‌هاي مختلف، ثبات قدم را از اينها گرفت - لكن حركت بزرگ مربوط به دانشجوست، كه اين حركتِ تسخير لانه‌ي جاسوسي يكي از مهمترينِ اين حركات است.
حالا اين يك تاريخچه است، تا امروز هم ادامه دارد. در تمام دورانهاي مختلف، در طول انقلاب، حوادث گوناگون، لحظه‌هاي حساس و خطير، حضور دانشجويان مؤمن، متعهد، عدالتخواه، باگذشت، توانسته فضا را در جهت صحيح هدايت كند. اين برداشت من از جنبش دانشجوئي و نگاه من به جنبش دانشجوئي است: ضد استكباري، ضد فساد، ضد اشرافيگري، ضد حاكميت تجمل‌گرايانه و زورگويانه، ضد گرايشهاي انحرافي؛ اينها خصوصيات جنبش دانشجوئي است.
 
۱۳۸۷/۰۹/۲۴-بيانات امام خامنه اي حفظه الله در ديدار اساتيد و دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت‌
 
برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :